Aliance

Veronica Rothová  -  nakladatelství CooBoo  Albatros Média a.s.  2016


     Ukázalo se, že za branami Města nejsou jen radioaktivní pustiny a močály. Město, rozdělené na dvě soupeřící skupiny, se chystá k velkému boji, ale Tris Priorová ví, že odpovědi nenajdou uvnitř, ale vně Města.

.................

     "Co to znamená?", zeptám se.

     "To znamená", řekne Matthew, "že nejsi Divergentní". Tvoje geny jsou stále porušené a během simulací zůstáváš při vědomí jen díky genetické anomálii. Jinými slovy vypadáš jak Divergentní, ale ve skutečnosti jím nejsi."

     Kousek po kousku zpracovávám novou informaci. Nejsem Divergentní. Nejsem jako Tris. Jsem geneticky porušený.

      Tris, Tobias, Cara, Caleb a Matthew utečou z Města. Nová skutečnost je ohromující. Nejsou jedinými přeživšími na planetě. Naopak, jsou experimentálními "králíky" v kleci.

.................

     Dveře do pokoje se otevřou a dovnitř vejde Tris. Vlasy má neupravené a v očích divoký pohled. Vidět ji takhle znepokojenou mě vyvede z míry, jako bych ztratil pevnou půdu pod nohama. Vstanu a uhladím jí vlasy do normálního stavu. "Co se stalo?"

      "Zasedání rady," odpoví Tris. Na malou chvíli mi dlaní překryje ruku, pak se posadí na nejbližší postel a svěsí ruce mezi kolena.

    "Nerada po někom něco opakuju," ozve se Cara. "Ale ... co se stalo?"

     Tris zavrtí hlavou, jakoby z ní chtěla setřást nános prachu. "Mají plán. Plán s velkým P".


nakladatelství CooBoo - Albatros Média a.s. 2016

www.cooboo.cz

www.albatrosmedia.cz