Alchymistova kuchyně

Guy Ogillvy -  Nakladatelství Dokořán  2017


     Královské umění alchymie je jedním z nejstarších a nejzáhadnějších oborů lidského usilování. Královským se nazývá proto, že se praktikovalo pod přímou záštitou králů a knížat už od doby "Žlutého císaře" Chuang Ti (kolem 27 století před n. l.) a ještě na počátku 17. století, kdy jeho studiu zasvětil většinu svého času římský císař a český král Rudolf II.

     Co to ale vlastně alchymie je? Nejasný je sice už sám původ a definice tohoto pojmu. V Číně se považuje za usilování o nesmrtelnost, v Indii jde zejména o umění výroby léčiv, zatímco na Západě se alchymie pojí s pátráním po kameni mudrců, látce, která mění běžné kovy ve zlato. Alchymie je toto všechno a ještě něco navíc.

     Alchymisté jsou perfekcionalisty, protože chtějí dovést k dokonalosti vše, s čím pracují, včetně svých vlastních duší. Jak ve svém usilování postupují - a proč - to je námětem naší knížky. Omezíme se převážně na západní alchymistickou tradici a prozkoumáme principy, jimiž se alchymisté řídí, materiály, s nimiž pracují a těžko proniknutelný, avšak úchvatný jazyk a symboly, které pro popis svého snažení používají.

Nakladatelství Dokořán 2017

 www.dokoran.cz