Aktivace energetického těla


     Zdravím. Pojďme si spolu popovídat o energetickém těle a o tom, jak je pro nás v moderním světě důležité.

 Pokud nemůžete, nebo nechcete zdlouhavě číst psaný text (bude ho opravdu hodně), najdete na každé stránce i audio verzi, kterou pro vás postupně namluvím. I já někdy rád zavřu oči a jen poslouchám - a někdy se zase po kouskách procházím textem, přemýšlím, vracím se ...


      Hlavním znakem dnešní doby je přemíra všeho, co přijímá mysl. Informace, nabídky, možnosti, závazky, povinnosti, radosti i bolesti. Naším životem je obvykle chaos už od rána a večer chodíme spát s těžkou hlavou plnou obav, jaký bude zítřek. Myslíme hlavou, k prasknutí nacpanou daty, čísly, slovy, obrazy, které si většinou udržíme jen pár okamžiků. Mluvíme o tom, jak jsou ta data a čísla a slova důležitá a úplně zapomínáme, že není nic pomíjivějšího. A ignorujeme přitom signály, které jsou trvalé a pravdivé, protože stále vnímáme pocity a emoce. Smutky, radosti, obavy, touhy, naděje i bolesti. Máme empatii, máme intuici, dokážeme předvídat. Tyto signály energetického těla neumějí lhát, nepřemýšlejí, nevymýšlejí si, tak jako hlava a rozum. Tak proč své energetické tělo celý život ignorujeme, proč nad ním nemáme kontrolu, i když ji mít chceme? A mít ji můžeme, jen netušíme, jak ji získat. Nemáme ani čas, ani energii se nad projevy svého energetického těla vůbec zamyslet. K tomu bychom se nejprve museli zastavit a uvést se do klidu. Umí to ještě vůbec někdo? Už nevíme, co je klid a spokojenost s tím, co je. Energetické tělo máme, ale nefunguje nám, spí, nikdy jsme s ním vědomě nepracovali. Nefunguje naše porozumění energetickému tělu, které je zdrojem a úložištěm naší vnitřní síly.

     Energetické tělo je druhou částí naší existence, vedle našeho fyzického těla - od narození až do smrti. Nemusíme jej pracně získávat, usilovat o jeho vznik, či si ho někde draze kupovat, nemají k němu přístup jen vyvolení - máme ho všichni od narození až do smrti a všichni k němu máme přístup, všem nám funguje. A úplně stejně jako fyzické tělo se i to energetické dá aktivovat, trénovat, ovládat, posilovat a samozřejmě používat! Nakonec k tomu naše obě těla máme - abychom je používali, vnímali skrze ně projevy tohoto světa a žili plně své životy.

     Protože nás nikdy nikdo neučil porozumět principům fungování energetického těla, tak nerozumíme ani principům naší pocitové a emotivní (tedy energetické) interakce s okolním světem - nechápeme, jak na energetické úrovni fungují naše mezilidské (pracovní, rodinné, přátelské a především milostné) vztahy, nerozumíme událostem, náladám a změnám, které nás denně ovlivňují. Nikdo nás neučil předem vycítit následky našich rozhodnutí a chápat příčiny následků našich činů. Všemu čelíme slepě a náhodně - ale nemuseli bychom. Motáme se v životě jako někdo, kdo má zavázané oči, ucpané uši a ruce svázané za zády - jenom proto, že nerozumíme své vlastní energetické podstatě. Přitom vše lze poznat, všemu lze porozumět - a pak už nikdy neprohrát.

      Tento náš vnitřní i vnější zmatek ještě bohužel navyšují nejrůznější esoterické, léčitelské, či relaxační směry, školy a lidé v nich, kteří si z toho dělají dobrý byznys, nebo ještě hůř víru a vymýšlejí si nejrůznější složité výrazy, cesty, stupně, draze placené kurzy, ve kterých nás ještě více matou a přesvědčují, že existuje osvícení, či mistrovství, ke kterému nás po těžké, složité a náročné cestě mohou přivést jen a pouze oni, tedy "ti vyvolení"  ..... což stojí samozřejmě hromadu času a ještě víc peněz - a v konečném důsledku zjistíme, že jsme na konci stejně zmatení a nespokojení, jak na začátku, jen o hodně chudší - protože i když je takových stylů a směrů a škol a mistrů bezpočet, nikde nevidím rostoucí řady šťastných, spokojených a vyrovnaných žáků - vidím jen řady platících a stále zmatených následovníků.

      Schopnost sami porozumět fungování naší vnitřní energie je nám ale dána stejně přirozeně, jako schopnost tréninku a užívání fyzického těla a jeho smyslů. Když porozumíme principům, nepotřebujeme aby nás někdo vodil za ruku. Obě stránky našeho já jsme po narození měli probudit, trénovat, posilovat - a používat. Proto je máme. Obě.

      Tak zpět k základnímu pojmu : energetické tělo je zcela zjednodušeně nádoba na naši vnitřní energii, je to naše celoživotní baterie, na kterou každý den "jedeme" a stejně jako baterii kdekoli jinde (v mobilu, svítilně, rádiu ...) ji nabíjíme, vybíjíme, používáme - v naprosto reálném praktickém každodenním životě.

      V rámci zrovna této zcela materiální civilizace, do které jsme se narodili, nejsme vedeni k tomu věnovat pozornost projevům energetického těla - sice umíme rozeznat rozdíly praktického života s prázdnou, nebo napěchovanou peněženkou - umíme rozeznat rozdíly mezi stavem, kdy máme klid a čas na vše a stavem, kdy je toho na nás tolik, že nestíháme vůbec nic - ale vůbec neumíme pracovat s pocity "nabitosti" a "vybitosti" naší vnitřní baterie - tedy s úrovní naší životní energie. Přitom je to všechno jedno a totéž - v našem světě jsou energie, čas i peníze totéž a pracujeme/hospodaříme s nimi úplně stejně.

     Cesta moderního toltéka - lovce životní síly - není cesta společného učení, není to žádný filozofický směr, nemá vůbec nic společného s jakoukoli vírou, natož náboženstvím, nenabízí slepé vedení a nemusíte nikomu nic věřit, ani za předané zkušenosti platit. Věřte jen sami sobě a vše si vyzkoušejte, ochutnejte a poznejte, než to přijmete za své. Na této cestě je každý sám za sebe, pro každého práce s energetickým tělem znamená něco jiného. Silnou stránkou cesty lovce síly je, že vše je naprosto praktické a použitelné každý den našich životů. Já zde jen teď mohu sdílet své poznatky, získané zkušenosti a rady. Vy si musíte najít svou vlastní cestu k síle.

     Pokusím se vám na svém webu a ve videích vysvětlit, jak s energetickým tělem pracovat, nabíjet jej, čistit, posilovat a trénovat - a nebude vás to stát ani korunu. Nemusíte se nikam hlásit, k ničemu se zavazovat a podobně. Na druhou stranu pro váš pokrok nehnu ani prstem, vše musíte dělat vy sami. A dokud něco nezačnete dělat, dokud o tom budete jen číst, poslouchat a debatovat u kávy s kamarádou, nehnete se z místa ani o milimetr.

      Začít něco používat, co jsme dosud ani nevnímali, že máme, znamená, že chceme probudit schopnosti, které dosud spaly, nebo přinejlepším "jely na volnoběh". Máme je od narození, ale nevíme o nich, neumíme je probudit, nevíme, jak je používat. Ve skutečnosti k tomu jen stači se v hlavě přepnout z polohy "nejde to" na polohu "půjde to". Jinými slovy - prostě je třeba energetické tělo probudit ze spánku.

      Samozřemě vše má své a práce s energetickým tělem není dětská hra, pracujete se svou skutečnou základní podstatou, se svou životní silou, takže to od začátku prosím berte vážně.

       Nejprve je zapotřebí pochopit, že není možné se bez přípravy začít nabíjet - musíme se nejprve očistit od všeho, co nás vybíjí a stresuje - jinak bychom veškerou novou energii jen vkládali do činností, které nám škodí, které nás oslabují - což dnes bohužel dělají ke své vlastní škodě téměř všichni.

       O tom ale už zase v kapitole "děravý kýbl".