Kurzy aktivace energetického těla

"Magické pohyby" Tensegrity - systém lovců síly - Toléků, doplněný o energetické praktiky japonských bojovníků Ninjutsu


     Jsme denně zvyklí se starat o svá fyzické těla. Trénujeme je, udržujeme v kondici, stráme se o jejich zdraví, funkci i krásu. Zcela v pořádku, jen - se takto staráme pouze o jednu stranu mince, o jednu polovinu toho, čím ve skutečnosti jsme. Tak, jako jsme svým fyzickým tělem s fyzickými smysly, jsme i svým energetickým tělem s vlastními smysly, vlastní funkcí a vlastní silou. Jen proto, že je očima nevidíme a rukou nenahmatáme, jsme naučeni svá energetická těla ignorovat. Tím si ale moc škodíme. Máme totiž přirozeně vrozené síly, které nepoužíváme, máme smysly, které ignorujeme a jsme schopni věcí a činů, kterým nevěříme. Jen proto, že tak jednají naši rodiče a rodiče našich rodičů? Jen proto, že nás to ve škole nikdo neučil? A že lidi, kteří své energetické tělo zkoušeli vnímat a jít tak proti proudu této jednostranně materiální civilizace, ostatní vnímají jako podivíny, či blázny, v horším jako podvodníky a šarlatány?  No, chcete-li, zůstávejte ve svých slabostech, škodíte tím opravdu hlavně sami sobě. Pokud jste ale dost silní uznat, že fyzické tělo je jen polovina vaší existence, vašeho "já" - pojďme společně začít svá energetická těla probírat, čistit, posilovat, aktivovat - a prakticky používat. To není žádný šamanismus, nic esoterického, nic náboženského, nic oslabujícího - to je jen návrat přirozeným směrem vývoje člověka - k praktickému používání všech jeho smyslů a sil k jeho prospěchu.

     Sestavy tzv. "Tensegrity", nebo "Magických pohybů", vycházejí z nauky Toltéckých bojovníků civilizací předkolumbovského Mexika a Jižní Ameriky, kteří sami sebe označovali především jako praktické "lovce síly". Když z jejich učení setřeme nános všech dnešních "esoteriků", "sluníčkářů s ústy plnými lásky ke všemu" a herců, manipulujících svými posluchači a diváky a žonglujících s hezkými, leč planými slovy, zůstane nám zcela prakticky použitelný systém aktivace energetického těla a jeho smyslů. Energetické tělo je naše vnitřní baterie, díky které vnímáme další podněty okolního světa (i sami sebe), nezachytitelné fyzickými smysly. Čím je naše energetické tělo silnější, čistší a probuzenější k akci, tím lépe a ostřeji nám slouží naše energetické smysly - intuice, empatie, jasnozřivost, když začneme těmi nejsilnějšími. A když už je máme - všichni, od narození - tak proč je nepoužívat v běžném, praktickém životě? Jak jednoduché. Oprostěte se od bezbřehých bažin blábolů nejrůznějších guruů - staňte se lovci své vlastní síly a aktivátory svých vlastních prakticky užitečných smyslů.

     Práce na vyčištění, posílení, případně uzdravení a aktivaci energetického těla, jeho trénink, zaostření smyslů a jejich praktické používání - to je cesta, kterou musí jít každý sám. Je to stejné, jako s každým sportem, či jinou dovedností - můžete číst stovky knih, poslouchat stovky hodin přednášek - ale dokud sami nezačnete od prvních základů trénovat a poctivě na sobě skutečně pracovat - nehnete se v dané dovednosti (sportu, cizím jazyce, tvůrčím řemesle ....) ani o krok. Stejně tak cesta k aktivaci energtického těla je zcela individuální cestou každého z nás. A u každého z nás tato cesta vypadá úplně jinak. Co máme společné, jsou NÁSTROJE, které můžeme na své individuální cestě někdy a někde, dle své vlastní vůle a výběru, použít. Některé jsou jen naše vlastní - hluboko skryté v naší osobnosti, v uložených zkušenostech a prožitcích, jiné můžeme s někým sdílet a společně praktikovat. Sestavy "Magických pohybů" jsou silným nástrojem v práci s vnitřní energií, který je užitečné praktikovat skupinově. Důvod je jednoduchý - čím více lidí na daném místě a v danou chvíli cvičí tyto sestavy s jasným záměrem aktivace energetického těla, tím silnější energetické pole tuto skupinu lidí začne obklopovat (nesrovnatelně silnější, než když cvičíte osamoceni). V tomto skupinovém poli jsou pak účinky sestav mnohonásobně silnější, rychlejší - a tím užitečnější.


      NET-TV Mozaika EU toto jaro, léto a podzim (2018) natočí a nabídne svým divákům základní sestavy, cviky a postupy praktického Toltéctví - zdarma, jako výukové videotutoriály - vše postupně najdete na této webové stránce. Zároveň, v souladu s užitečností skupinového cvičení "Magických pohybů", začínáme nabízet cvičební workshopy - jednodenní i celovíkendové - jak výukové, v nichž vás rádi celé sestavy "Magických pohybů" naučíme, vše vysvětlíme, doplníme diskuzí a praktickými radami, jak a co na své cestě k aktivaci energetického těla vnímat, překonávat a využívat - tak cvičební, ve kterých se zaměříme na praktikování v co největším počtu cvičících - pro dosažení co největšího účinku cvičení.

     Uvítáme zájem o tyto workshopy ze stran jakýchkoli fitcenter, cvičebních a pohybových studií po celé ČR - rádi k vám přijedeme a obstaráme celý program workshopu - na jeden celý den, nebo od pátku do neděle v rámci víkendového workshopu.  O podrobné informace nám napište na mail :   magickepohyby@mozaikatv.cz  nebo volejte na :  +420 704 154 406 (Jaroslav Polák, hlavní lektor systému a ředitel NET-TV Mozaika EU).

archivní videa - brzy nahradíme zcela novými :Kniha Jaroslava Poláka o "Magických pohybech", vydaná v roce 2004 - připravujeme zcela nové knihy k vydání.


ukázka z třetího dílu real-time seriálu Jaroslava Poláka "Vitalizace v padesáti letech"