Adobe Photoshop v praxi

Václav Kovařík   -   Nakladatelství Grada  2003


     Kniha je postavena na užití Adobe Photoshop - verze Photoshop 7 CE s českým uživatelským rozhraním na platformě PC. Pro Photoshop s anglickým jazykovým rozhraním jsou na konci knihy ukázky českých a anglických nabídek a palet pro vzáemné porovnání a nalezení ekvivalentů. Knihu lze použít i pro verzi Adobe Photoshop 6, ne nižší.

     Adobe Photoshop je výjimečný program nejen v profesionálních studiích a graficky zaměřených firmách, ale zná jej prakticky každý uživatel, který kdy chtěl mít s počítačovou grafikou co společného. Promyšlená koncepce programu dovoluje dělat hotová kouzla, a to jak s obrázky a fotografiemi již pořízenými, tak při vytváření grafických dokumentů nových.

     Důležitým kritériem této knihy je srozumitelnost a přístupnost pro co nejširší spektrum uživatelů, tedy i pro začátečníky. Součástí knihy je samostatě neprodejné doprovodné CD s ukázkovými obrázky s aplikovanými efekty, nebo rozdělenými do vrstev, aby měl každý možnost si postupy vyzkoušet.

     Text lekcí je koncipován tak, aby i úplný nováček byl schopen uváděné postupy provádět bez záseků a tápání. Nicméně základní znalost programu, orientace v něm, včetně základů používání jeho nástrojů a palet je nezbytná a předpokládá se u každého čtenáře. Tato kniha se zabývá praktickým využitím programu a pracovními technikami, nikoli detailním popisem jeho součástí a funkcí jako takových.

Nakladatelství Grada 2003

www.grada.cz

Nenechte si ujít originální videa z produkce naší televize :