Abeceda DPH 3. aktual. vydání

kolektiv autorů, Nakladatelství ANAG  2016


     3. vydání, aktualizované k roku 2016 s podrobným a obsáhlým výkladem všech právních norem k dani z přidané hodnoty. Od základních pojmů přes předměty daně, informace o zahájení podnikatelské činnosti a oznámení podnikání na finančním úřadě, výklad pojmů plátce, identifikovaná osoba, k pravidlům pro uplatnění nároku na odpočet daně, vznik tohoto nároku, krácení, úpravy, uplatnění .... pravidla pro vystavování daňových dokladů, stanovení základu daně, oprava základu daně, sazby daně , formy dodání zboží, poskytnutí služby, obchodování mezi členskými státy, dovoz zboží, vývoz zboží, až po zvláštní režimy, správu daně, kontrolní hlášení a pod ...

     Příručka k dani z DPH o 350 stranách by rozhodně neměla chybět v knihovně a kanceláři žádného podnikatele, nebo účetní.

Nakladatelství ANAG 2016

www.anag.cz