7 krátkých přednášek z fyziky

Carlo Rovelli  -  nakladatelství Dokořán  2016


     Vesmírem se pohybuje světlo a věci. Světlo se skládá z fotonů, částic světla, jež vytušil Einstein. Věci, které kolem sebe vidíme, se skládají z atomů. Každý atom se skládá z těsně spojených protonů a neutronů. Protony i neutrony se skládají z ještě menších částic, které americký fyzik Murray Gell-Mann nazval "kvarky", k čemž ho inspirovalo zjevně nesmyslné slovo v nesmyslné větě "Tři kvarky pro Mustera Marka" z "Plaček nad Finneganem" od Jamese Joyce. Všechno, čeho se dotýkáme, je tedy složeno z elektronů a z oněch kvarků.

     Síla, jež "lepí" dohromady kvarky uvnitř protonů a neutronů, je tvořena částicemi, které fyzikové trochu z legrace nazvali "gluony".

     Elektrony, kvarky, fotony a gluony jsou nejmenší známé dílky všeho, co zaplňuje prostor kolem nás.

.......................

     Profesor Carlo Rovelli (1956) je současný přední italský teoretický fyzik. Vystudoval fyziku na Boloňské univerzitě, doktorát obhájil na Univerzitě v Padově. Aktuálně působí na Univerzitě Aix-Marseille ve Francii a na Pittsburské univerzitě v USA. Zabývá se především kvantováním gravitace, patří mezi hlavní tvůrce teorie smyčkové kvantové gravitace. Tato Rovelliho kniha je souborem sedmi esejů, napsaných původně pro nedělní kulturní rubriku deníku Il Sole 24 Ore. Přes svou stručnost poskytují skvělý a vyvážený přehled hlavních aspektů současné fyziky a kosmologie.

Nakladatelství Dokořán  2016

www.dokoran.cz