40 manažerských mýtů

Jan Urban, Nakladatelství GRADA 2018


     Některé manažerské mýty jsou poměrně neškodné a po čase samy od sebe zmizí. Mohou však přesto vést k plýtvání časem a penězi organizace i schopnostmi a motivací jejich zaměstnanců. Jiné jsou škodlivěší a pro organizace, které jim propadají, znamenají riziko. V méně závažném případě však může utrpět i jejich konkurenceschopnost.

     Proč manažerské mýty, které škodí byznysu, vznikají   jakých důvodů se udržují? Důvodů je řada, nesporně však k tomu přispívá několik hlavních okolností. První spočívá v tom, že někteří manažeři (či některé organizace) se řídí spíše tím, co kolem sebe slyší, či vidí, než svým vlastním rozumem - "napodobování", neboli princip infekce.

......................................

Měl by dobrý manažer zacházet se všemi svými podřízenými kolegy stejně?

Je pro firmu dobré, když mezi sebou zaměstnanci soutěží?

Měly by se organizace řídit zásadami "nejlepší praxe"?

Povede zvýšení mezd k vyšší motivaci pracovníků?

Podporuje "teambuilding" týmovou práci?

    Většina začínajících, ale i zkušenějších manažerů odpoví intuitivně ANO. Nepotěšíme vás, není to pravda! Jde o typické slepé uličky řízení, na které by se měla pověsit cedulka : "Tudy cesta nevede!"


Nekladatelství GRADA 2018      www.grada.cz