34 mýtů o zdraví

Donald M. Epstein    -    Grada 2014


     Taky si myslíte, že nemoc je trestem za vaše hříchy? Nebo že léčení je drahé? Nebo že léčení znamená cítit se lépe? Že se do nebe můžete dostat ž po smrti? Nebo že "osvícení" lidé netrpí chorobami?

     Známý americký léčitel a kouč Donald M. Epstein vám vysvětluje ve své knize, jak funguje nejrozšířenějších 34 mýtů o zdraví. Mýty rozdělil na : Sociální mýty, Biomedicínské mýty, náboženské mýty a mýty hnutí New Age.

     Mýty mohou i za řadu velkých společenských a zdravotních omylů, nebo předsudků.  Napřílad očkování - není nijak jednoznačně prokázáno, že očkování na chřipku, či jiné nemoce plošně na všechny má kladný dopad na zdraví všech. Přesto sotva se někde v médiích ocitne výzva zcela neznalých novinářů k očkování "protože je tu podzim", nařizují to ředitelé škol rodičům žáků téměř příkazem - přitom leckterému dítěti tím mohou jen ublížit.

       Mýtů je hodně a je třeba o nich číst, mluvit a myslet na ně, zbavit se jich a uvažovat logicky, hledat pravdu. Zdraví máme jen jedno a jsme za ně zodpovědni hlavně sami sobě.

Nakladatelsví GRADA   2014

www.grada.cz