100 důležitých věcí o umění a matematice

John D. Barrow,  Nakladatelství Dokořán  2017


     Matematiku lze najít všude kolem nás. Je základem vztahů a situací, u nichž bychom to vůbec nečekali a za "matematické" je nepovažovali. Právě držíte v rukou sbírku myšlenek a útržkovitých úvah o matematice, zaměřenou na neobvyklé použití matematiky mim její obvyklé prostředí.

     Lidé dovedou být opradu vynalézaví, když mají tvořit v rámci předem stanovených hranic a omezení - například malovat na plátno ohraničené obdélníkovým rámem, psát jambickým pentametrem, nebo skládat sonety. Vědci někdy rádi zkoumají, jak je taková tvořivá činnost možná, kde má své hranice a kde jinde lze ještě čerpat inspiraci. Mnohé umělce takové vědecké analýzy zneklidňují.

     Mnoho lidí se domnívá, že matematika jako racionální disciplína toho nemá k emotivnímu umění moc co říci. To je ale velký omyl - jak uvidíte, matematika objasňuje neen technické aspekty všech uměleckých oborů od akustiky po nauku o materiálech, ale i kompozici umělckých děl a samotnou podstatu toho, proč je jeden výtvor považován za krásný a druhý nikoli. John D. Barrow je mistrem stručného, jednoduchého a současně zábavného výkladu těch nejsložitějších konceptů.

      Ve stovce krátkých kapitol se čtenář této knihy dozví, proč zpěv zní nejlépe ve sprše, co umožňue baletce při skoku "grand jeté" zdánlivě porušit fyzikální zákony a vznášet se ve vzduchu, kolik slov asi znal Shakespeare, proč Charles Dickens nenáviděl matematiku i jak odlišit pravou mistrovskou malbu od padělku.
     Kniha potěší každého, kdo se rád zaobírá uměním, i kdyby tisíckrát přísahal, že matematice nerozumí.

Nakladatelství Dokořán 2017
www.dokoran.cz
recenze zveřejněna 5. února 2017