A bojím se snů

Wanda Póltawská   -   Paulínky 2012


     Pokusím se to popsat, i když vlastně nevím, jestli je to vůbec možné. Předpokládám, že nebude snadné najít vhodná slova - to nemůže pochopit nikdo, kdo to sám na vlastní kůži neprožil, kdo tam nebyl s "námi".

     Spousta žen prošla táborem v Ravensbrücku, ale prožívaly ho jinak, než my, než "Versuchskaninchen" - "pokusní králíčci".

.........

     Wanda Póltawská se jako mladá skautka a gymnazistka zapojila do protiokupačního odboje v Polsku. Po zatčení prošla tvrdými výslechy a vězněním v Lublinu a posléze byla převezena do koncentračního tábora Ravensbrück. Zde se kromě mnoha jiných hrůz musela podrobit pokusným operacím, jenž v "rámci výzkumu a vědy" prováděli tamní němečtí lékaři. Ani po skončení války však život není pouze prozářený radostí ...

..........

     Po přečtení tohoto svědectví ztratí člověk víru, avšak nikoli víru v Boha, nýbrž víru v člověka. Otázka totiž nezní, kde byl Bůh během oněch strašných lékařských experimentů a následných poprav, nýbrž kde byl člověk. Více se už nelze ptát, zdali existuje člověk, který by něčeho tak strašného byl schopen. Po zkušenostech z Ravensbrücku, Dachau, Treblinky, Auschwitzu a mnoha dalších táborů je otázka položena přesně opačně : Existuje vůbec člověk, který by toho nebyl schopen?

Nakladatelství Paulínky  2012

www.paulinky.cz