Jaroslav Polák production - Mozaika TV

.

Vítejte na mém webu. Po větších změnách a úpravách zde dnes najdete rubriku o vaření doma, o vaření v terénu a na cestách a o tzv. "připravenosti" (preppers) na nouzové a krizové situace, včetně videoškoly reálné pouliční sebeobrany.